«Metrologiya va standartlashtirish» fanni o‘qitishdan maqsad – metrologik ta’minotning tashkiliy va ilmiy asoslari, standartlashtirish va sertifikatlashtirish davlat tizimi to‘g‘risida bilimlarga, me’yoriy hujjatlar bilan ishlash fizik kattaliklarini o‘lchash va hisoblash, o‘lchash aniqligini va mahsulot sifatini aniqlash kabi ko‘nikmalarga ega bo‘lish.