Tikuv buyumlarini texnologiyasi fani o‘qitilishidan maqsad - talabalarda  ommaviy ishlab chiqarishda kiyim tikish texnologik jarayonini nazariy asoslarini o‘rganish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.