Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarga paxta tozalash, to’qimachilik va yengil sanoat korxonalari mashina va jihozlarini montaji texnologik jarayonlarini, servis xizmati sifati talablarini, ularni qamrovchi va ta’minlovchi hujjatlarni, servis xizmat ko’rsatishda qo’llaniladigan texnika va texnologiyalarni o’rgatish hamda ularni amaliyotda tadbiq etish ko’nikmasini hosil qilishdan iborat.