paxta va to‘qimachilik sanoati, ipakchilik, ip ishlab chiqarish, to’quv, trikotaj, tikuvchilik o‘timlari bo'vicha mashina va qurilmalarni ishlatish, texnologik jarayonlar parametrlami tanlash, xomaki mahsulot va ip sifat ko‘rsatkichlarini baholash ko‘nikmalarini shakllantirish bo'yicha nazariy-amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.